Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MA - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MA

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MA

Chiến lược được mô tả cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo ADX. Nó cho phép bạn xác minh sự hiện diện hay vắng mặt của một xu hướng, cũng như xác định sức mạnh và hướng của nó. Các đường +DI và -DI được sử dụng để tìm hướng, trong khi đường chính của công cụ hiển thị độ mạnh. Chỉ báo là một công cụ hiệu quả để tìm điểm vào, nhưng chúng tôi kết hợp nó với đường trung bình động để có tín hiệu chính xác hơn.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Các tham số sau được khuyến nghị cho công cụ giao dịch ADX:
  • ADX Smoothing: 14 (cài đặt mặc định);
  • Độ dài: 20.
Chúng tôi tạo đường ADX chính màu vàng, +DI màu xanh lục và -DI màu đỏ.

xxxxChiến lược ADX + MA - Cài đặt ADX

Đường trung bình động có các cài đặt sau:
  • Loại: EMA;
  • Thời gian: 21;
  • Màu sắc: đỏ.

xxxxChiến lược ADX + MA - Cài đặt MA

Chúng tôi khuyên bạn nên giao dịch trên khung thời gian 5 phút và thực hiện giao dịch với thời gian hết hạn là 15 phút (3 nến).

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Chiến lược giao dịch đơn giản ngay cả đối với những người giao dịch mới bắt đầu. Điều kiện để mua quyền chọn CALL là:
  • Nến đóng cửa trên đường trung bình động:
  • Trên chỉ báo ADX, đường màu xanh lục nằm trên đường màu đỏ và đường màu vàng nằm trên mức 20.

Chiến lược ADX + MA - Tín hiệu LÊN

Để mua một tùy chọn PUT, các điều kiện sau phải được đáp ứng:
  • Nến đóng cửa bên dưới đường trung bình động:
  • Trên chỉ báo ADX, đường màu xanh lục nằm dưới đường màu đỏ và đường màu vàng nằm trên mức 20.

Chiến lược ADX + MA - Tín hiệu XUỐNG

Việc tham gia giao dịch nên được thực hiện khi mở nến tiếp theo sau khi tất cả các điều kiện được đáp ứng.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar