Trang chính Chiến lược quotex
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Aroon và MACD

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Aroon
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và Moving Average

Chiến lược cho quyền chọn nhị phân dựa trên ba chỉ báo phổ biến: Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và Di chuyển Trung bình.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MACD

Chiến lược này dựa trên sự kết hợp của các chỉ báo ADX và MACD
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R với EMA

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo WPR (Williams %R).
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Three in a boat

Đây là chiến lược đa chỉ báo cho các tùy chọn nhị phân được sử dụng để tìm thời điểm tốt nhất để mở một giao dịch theo hướng biến động giá có xu hướng
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R và Parabolic SAR

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Williams %R.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Volume Oscillator và Stochastic Oscillator

Chiến lược quyền chọn nhị phân này được sử dụng để tìm các điểm vào theo hướng của xu hướng chuyển động giá . Chỉ báo chính là chỉ báo Bộ dao động âm lượng.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Volume Oscillator và MACD

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Volume Oscillator cho phép bạn xác định hướng của xu hướng và dự đoán sự thay đổi có thể xảy ra của nó
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Volume Oscillator và MA

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Bộ dao động âm lượng.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Vortex và MACD

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Vortex
Đọc
1 2 3 »