Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MACD - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MACD

СChiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MACD

Chiến lược này dựa trên sự kết hợp của các chỉ số ADX và MACD. Công cụ đầu tiên được sử dụng để phân tích thị trường để tìm ra xu hướng có thể xảy ra và hướng đi của nó. Biểu đồ MACD cho phép bạn xác nhận các tín hiệu giao dịch và tránh mở các giao dịch thua lỗ bằng cách dự đoán biến động giá. Chiến lược được mô tả được sử dụng để giao dịch quyền chọn nhị phân trên khung thời gian 3 phút. Thời gian hết hạn tốt nhất là 15 phút hoặc 5 nến.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Khi chuẩn bị giao dịch, bạn cần thêm các công cụ và thiết lập các thông số sau:
  • ADX: Làm mịn ADX và Độ dài DI - 18, với +DI xanh lục và -DI đỏ;
  • MACD: 3, 9, 16.

Chiến lược ADX + MACD

Bạn có thể thay đổi màu sắc của các dòng theo ý của bạn. Bất kỳ cặp tiền tệ nào cũng phù hợp để giao dịch tùy chọn nhị phân, nhưng chúng tôi đã tìm được nhiều tín hiệu nhất trên AUD/USD.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Để mở một giao dịch tăng giá, hãy đợi hai điều kiện được đáp ứng:
  • biểu đồ MACD tăng trên 0;
  • Đường ADX màu xanh lục vượt qua đường màu đỏ và nằm trên đường này.

Chiến lược ADX + MACD - Tín hiệu LÊN

Tín hiệu để mở giao dịch giảm là:
  • biểu đồ MACD giảm xuống dưới 0;
  • Đường màu đỏ ADX vượt qua đường màu đỏ và ở trên nó.

Chiến lược ADX + MACD - Tín hiệu XUỐNG

Một điều kiện bổ sung là đường màu vàng nằm trên mức 20. Trong trường hợp này, chúng tôi có các tín hiệu mạnh nhất.

Việc tham gia giao dịch nên được thực hiện khi mở nến tiếp theo sau khi các điều kiện được đáp ứng.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar