Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - "Bulls" và "Bears" - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - "Bulls" và "Bears"

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - "Bulls" và "Bears"

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên hai chỉ số: Sức mạnh của Bulls và Sức mạnh của Bears. Công cụ giao dịch là đường trung bình động, cho phép bạn xác định hướng của xu hướng. Mặc dù hiệu quả cao của các chỉ báo, nhưng tốt hơn hết là không nên sử dụng Bulls và Bears một mình. Để xác nhận các tín hiệu giao dịch, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các công cụ bổ sung, chẳng hạn như EMA.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Trong trường hợp của chúng tôi, ba công cụ được sử dụng:
  • Sức mạnh đầu cơ;
  • Chịu sức mạnh;
  • EMA.

Chiến lược "Bulls" và "Bears" - Cài đặt Bulls và Bears

Tất cả các công cụ có cùng chu kỳ: 13.

Chiến lược "Bulls" và "Bears" - Cài đặt MA

Chiến lược này đã được chứng minh rất tốt khi giao dịch quyền chọn trên khung thời gian 5 phút. Nếu tất cả các điều kiện phù hợp, hãy chọn thời gian hết hạn của 3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Tất cả các điều kiện phải được đáp ứng để tham gia giao dịch tăng giá:
  • Đường trung bình động trên biểu đồ hướng lên trên;
  • Đường sức mạnh của Bulls nằm dưới mức 0, nhưng xu hướng tăng là đáng chú ý;
  • Gia nhập giao dịch khi đường sức mạnh của Bulls ở gần mức "0" hoặc vừa tăng lên trên mức đó.

Chiến lược "Bulls" và "Bears" - Tín hiệu LÊN

Điều kiện để tham gia giao dịch giảm là:
  • Đường trung bình động trên biểu đồ hướng xuống dưới
  • Đường sức mạnh của Bears ở trên mức 0, nhưng xu hướng giảm là đáng chú ý;
  • Gia nhập giao dịch khi đường sức mạnh của Bears ở gần mức "0" hoặc giảm xuống dưới mức đó.

Chiến lược "Bulls" và "Bears" - Tín hiệu XUỐNG

Kết hợp hai chỉ báo sẽ cho phép bạn tìm ra thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar