Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - DeMarker và RSI - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - DeMarker và RSI

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - DeMarker và RSI

Chiến lược này dựa trên chỉ báo DeMarker kết hợp với RSI. Những công cụ này rất giống nhau. Sự khác biệt là DeMarker là đường trung bình động đơn giản và RSI là hàm mũ. Việc sử dụng đồng thời các chỉ báo cho phép bạn tìm các điểm vào giao dịch tốt nhất và lọc ra các tín hiệu sai.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Trong trường hợp này, cả hai chỉ báo đều có cùng tham số:
  • DeMarker: tiết 14, mức 30 và 70;
  • RSI: giai đoạn 14, mức 30 và 70.

Chiến lược DeMarker và RSI

Chiến lược phù hợp nhất với khung thời gian 3 phút. Theo quan sát của chúng tôi, thời gian hết hạn tối ưu là 12 phút hoặc 4 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Hệ thống giao dịch rất dễ sử dụng và không gây khó khăn cho người mới bắt đầu.

Để mua quyền chọn GỌI, hãy đợi các điều kiện sau được đáp ứng:
  • Đường RSI rời khỏi vùng quá bán, tức là vượt quá mức 30;
  • DeMarker nằm trong khoảng từ 30 đến 70.

Chiến lược DeMarker và RSI - Tín hiệu LÊN

Tùy chọn PUT có thể được mua, nếu hai điều kiện được đáp ứng:
  • Đường RSI rời khỏi vùng quá mua, tức là giảm xuống dưới mức 70;
  • DeMarker nằm trong khoảng từ 30 đến 70.

Chiến lược DeMarker và RSI - Tín hiệu XUỐNG

Xin lưu ý rằng trong chiến lược này, chúng tôi không đợi DeMarker thoát khỏi tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar