Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Envelope + MA - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Envelope + MA

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Envelope + MA

Chiến lược cho nhà môi giới tùy chọn nhị phân Quotex dựa trên chỉ báo Phong bì phổ biến. Công cụ này hiển thị giới hạn trên và dưới của phạm vi giá. Một đường trung bình động đơn giản được sử dụng bổ sung để xác nhận các tín hiệu đầu vào và lọc.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Khi thêm chỉ báo Phong bì, bạn cần đặt các tham số sau:
 • Thời gian: 20;
 • Độ lệch: 0,01;
 • Đường trung bình động: SMA, đóng.

Chiến lược Envelope + MA - Cài đặt Envelope

Tiếp theo, thêm MA với các tham số sau:
 • Thời gian: 6;
 • Đường trung bình động: SMA.

Chiến lược Envelope + MA - Cài đặt MA

Chiến lược này được sử dụng tốt nhất để giao dịch trên khung thời gian 5 phút. Thời gian hết hạn là 3 nến hoặc 15 phút.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Để mở một giao dịch tăng giá, hãy đợi các điều kiện sau được đáp ứng:
 • Giá đã vượt ra ngoài ranh giới thấp hơn của phong bì;
 • Đường trung bình động cắt hoàn toàn thân nến tăng
 • Tham gia giao dịch là khi mở đầu nến tiếp theo.

Chiến lược Envelope + MA - Tín hiệu LÊN

Giao dịch giảm được mở khi các điều kiện sau được đáp ứng:
 • Giá đã vượt ra ngoài ranh giới trên của phong bì;
 • Đường trung bình động cắt hoàn toàn thân của nến giảm giá;
 • Tham gia giao dịch là khi mở đầu nến tiếp theo.

Chiến lược Envelope + MA - Tín hiệu XUỐNG

Đây là một chiến lược rất đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng không nên thực hiện giao dịch với số tiền vượt quá 5% số dư hiện tại.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar