Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Ichimoku Cloud - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Ichimoku Cloud

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Ichimoku Cloud

Chiến lược cho nhà môi giới tùy chọn nhị phân Quotex dựa trên chỉ báo Đám mây Ichimoku. Công cụ này được sử dụng để xác định hướng của xu hướng, đồng thời đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự để tìm các điểm vào giao dịch tốt nhất.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Khi thêm một chỉ báo, chúng tôi sử dụng cài đặt tiêu chuẩn, nhưng thay đổi màu của các dòng:
 • Tenkan Sen: tiết - 9, màu - đỏ;
 • Kijun Sen: tiết - 26, màu - lam;
 • CChikou Span: màu - xanh lục;
 • Senkou Span A: màu - cam;
 • Senkou Span B: tiết - 52, màu - vàng.

Chiến lược Ichimoku Cloud

Chiến lược này phù hợp để giao dịch trên biểu đồ 5 phút và thời gian hết hạn tối ưu là 15 phút hoặc 3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Để mở một giao dịch tăng, bạn cần đợi các điều kiện sau được đáp ứng:
 • Đường màu đỏ của Tenkan Sen cắt đường màu xanh của Kijun Sen từ dưới lên trên;
 • Giá ở trên đám mây;
 • Tham gia giao dịch là khi mở đầu nến tiếp theo.

Chiến lược Ichimoku Cloud - Tín hiệu LÊN

Một giao dịch giảm có thể được mở trong các điều kiện sau:
 • Đường màu đỏ của Tenkan Sen cắt đường màu xanh của Kijun Sen từ trên xuống dưới;
 • Giá ở dưới đám mây;
 • Tham gia giao dịch là khi mở đầu nến tiếp theo.

Chiến lược Ichimoku Cloud - Tín hiệu XUỐNG

Chiến lược này có hiệu quả. Nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì các tín hiệu không xuất hiện thường xuyên.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar