Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Keltner Channel - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Keltner Channel

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Keltner Channel

Chiến lược được mô tả dựa trên các kênh Keltner. Chỉ báo là một đường bao gồm các đường trung bình động được hình thành trên cơ sở EMA và phụ thuộc vào sự biến động của cặp tiền tệ. Bên ngoài, chỉ báo giống với Dải bollinger, nhưng thay vì độ lệch, nó sử dụng tham số ATR - phạm vi thực trung bình. Nó hiển thị các tín hiệu giao dịch chính xác hơn và có thể được sử dụng như một công cụ độc lập để tìm điểm vào lệnh. Ý tưởng này đã được phát minh vào năm 1980, nhưng nó vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Khi thiết lập chỉ báo, bạn có thể để các cài đặt mặc định:
  • Thời gian EMA: 20;
  • Thời gian ATR: 10;
  • Hệ số nhân: 1.

Chiến lược Keltner Channel

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên bạn nên giao dịch trên các khung thời gian ngắn, tốt nhất là trên khung 5 phút. Thời gian hết hạn tối ưu là 15 phút, tức là 3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Để mở một giao dịch, chỉ cần đáp ứng một điều kiện là đủ.
  • Tùy chọn CALL được mua sau khi giá phá vỡ mức trên của kênh Keltner.

Chiến lược Keltner Channel - Tín hiệu LÊN

Tín hiệu mua quyền chọn PUT là khi giá phá vỡ mức thấp hơn của kênh Keltner

Chiến lược Keltner Channel - Tín hiệu XUỐNG

Tham gia giao dịch là khi mở nến tiếp theo. Để có được lợi nhuận, bạn cần đợi thanh đóng trên/dưới đường này.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar