Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Momentum + EMA - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Momentum + EMA

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Momentum + EMA

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Động lượng. Nó là một công cụ cho phép bạn xác định mức độ thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi sử dụng phiên bản hiện đại của chỉ báo với mức tín hiệu là 100. Nếu giá cao hơn mức đó, thì chúng tôi có xu hướng tăng, nếu không thì chúng tôi có xu hướng giảm. Công cụ này hiển thị tín hiệu tốt, nhưng để có độ chính xác cao hơn, tốt hơn là kết hợp nó với đường trung bình động.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy thiết lập cả hai chỉ báo:
  • Động lực: tiết 18, màu - đỏ;
  • Đường trung bình động: đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ 24.

Chiến lược Momentum + EMA

Chúng tôi muốn giao dịch trên khung thời gian 3 phút và mở giao dịch với thời gian hết hạn 12 phút (4 nến).

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Để mở một giao dịch tăng giá, hãy đợi hai điều kiện khớp nhau:
  • Thân nến cắt hoàn toàn hoặc ít nhất 80% đường trung bình động từ dưới lên trên;
  • Đường Động lượng nằm trên mức 100.

Chiến lược Momentum + EMA - Tín hiệu LÊN

Một giao dịch giảm có thể được mở trong trường hợp sau:
  • Thân nến cắt hoàn toàn hoặc ít nhất 80% đường trung bình động từ trên xuống dưới;
  • Đường Động lượng nằm dưới mức 100.

Chiến lược Momentum + EMA - Tín hiệu XUỐNG

Với chiến lược này, bạn có thể xác định thời điểm tốt nhất để mở giao dịch và nhận lợi nhuận từ giao dịch quyền chọn nhị phân.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar