Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và Moving Average - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và Moving Average

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và Moving Average

Chiến lược cho quyền chọn nhị phân dựa trên ba chỉ số phổ biến: Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và Moving Average. Nhờ sự kết hợp của các công cụ này, nhà giao dịch có thể lọc ra các tín hiệu sai và tìm các điểm vào tốt nhất theo hướng chuyển động của giá theo xu hướng. Hệ thống giao dịch phù hợp với tất cả các cặp tiền tệ và bất kỳ khung thời gian nào. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các tín hiệu trên khung thời gian 3 phút và tham gia giao dịch với thời gian hết hạn là 5 nến.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Khi sử dụng chiến lược này, hãy đặt các tham số công cụ sau:
  • SAR parabol: 0,01, 0,2;
  • Chỉ báo Stochastic Oscillator: giai đoạn %K - 7, giai đoạn %D - 10, giai đoạn làm mịn - 4, mức mua quá mức - 63, mức bán quá mức - 37;
  • Đường Moving Average: giai đoạn 35, đường Moving Average hàm mũ (EMA).

Chiến lược Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và MA

Sau khi cài đặt và thiết lập các chỉ báo, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các điểm vào lệnh.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Điều kiện để mua quyền chọn CALL là:
  • Đường Stochastic màu xanh lục vượt qua mức 63 từ dưới lên trên;
  • Xuất hiện dấu chấm dưới chân nến;
  • Nến đóng cửa trên đường Moving Average.

Chiến lược Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và MA - Tín hiệu LÊN

Để mua tùy chọn PUT, hãy đợi các điều kiện sau phù hợp:
  • Đường Stochastic màu xanh lục vượt qua mức 37 từ trên xuống dưới;
  • Sự xuất hiện của một dấu chấm phía trên chân nến;
  • Nến đóng cửa bên dưới đường Moving Average.

Chiến lược Stochastic Oscillator, Parabolic Sar và MA - Tín hiệu XUỐNG

Việc tham gia giao dịch nên được thực hiện khi mở nến tiếp theo sau khi tất cả các điều kiện được đáp ứng.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar