Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - SuperTrend và Parabolic Sar - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - SuperTrend và Parabolic Sar

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - SuperTrend và Parabolic Sar

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo SuperTrend. Công cụ này được thiết kế để theo dõi xu hướng và các điểm parabol được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch. Sự kết hợp của các chỉ báo này cho phép bạn tìm các điểm vào tốt nhất theo hướng chuyển động giá theo xu hướng. Hệ thống lý tưởng cho khung thời gian 5 phút và thời gian hết hạn tốt nhất là 3 nến hoặc 15 phút.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Phần mềm đầu cuối giao dịch cung cấp cho chúng tôi các cài đặt tiêu chuẩn, nhưng chúng tôi đề xuất các thông số SuperTrend khác:
  • Thời gian: 8;
  • Hệ số nhân: 2 (bạn có thể đặt 1 theo mặc định, nhưng trong trường hợp này sẽ có nhiều tín hiệu sai).
Màu sắc của các đường có thể được đặt theo ý của bạn, nhưng trong trường hợp của chúng tôi, màu xanh lá cây biểu thị xu hướng tăng và màu đỏ - xu hướng giảm.

Chiến lược SuperTrend và Parabolic Sar - Cài đặt SuperTrend

Các thông số của chỉ báo Parabolic SAR là:
  • Gia tốc: 0,2;
  • Gia tốc tối đa: 0,2.
Các điểm có màu xanh lá cây theo mặc định, nhưng chúng tôi đã đặt màu tím để thuận tiện.

Chiến lược SuperTrend và Parabolic Sar - Cài đặt Parabolic Sar

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Để mua một tùy chọn CALL, các điều kiện sau phải được đáp ứng:
  • Đường chỉ báo SuperTrend có màu xanh lục (xu hướng tăng);
  • Sự xuất hiện của các điểm parabol dưới giá.
Chúng tôi khuyên bạn không nên tham gia giao dịch nếu SuperTrend cho thấy xu hướng tăng và các điểm nằm trên giá.

Chiến lược SuperTrend và Parabolic Sar - Tín hiệu LÊN

Tùy chọn PUT có thể được mua trong trường hợp sau:
  • Đường chỉ báo SuperTrend có màu đỏ (xu hướng giảm);
  • Sự xuất hiện của các điểm parabol phía trên giá.
Bạn không cần mở giao dịch khi SuperTrend hiển thị xu hướng giảm và các điểm nằm dưới mức giá.

Chiến lược SuperTrend và Parabolic Sar - Tín hiệu XUỐNG

Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar