Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Three in a boat - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Three in a boat

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - "Three in a boat"

Đây là một chiến lược đa chỉ báo cho các tùy chọn nhị phân được sử dụng để tìm thời điểm tốt nhất để mở giao dịch theo hướng chuyển động giá theo xu hướng. Công cụ phân tích chính là Williams %R. Chỉ báo này xác định hướng của xu hướng và dự đoán sự thay đổi có thể xảy ra của nó. Các công cụ RSI và Stochactic hoạt động như một bộ lọc để loại bỏ các tín hiệu sai.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Để có được tín hiệu chính xác, bạn cần thiết lập các thông số sau:
  • Williams %R: tiết 14 (theo mặc định);
  • Chỉ báo dao động ngẫu nhiên: 30, 8, 18;
  • RSI: chu kỳ 21. Không có cách nào để đánh dấu mức tín hiệu 50 trên thiết bị đầu cuối web, vì vậy chúng tôi đặt nó là vùng quá mua.

Chiến lược Three in a boat

Tác giả của chiến lược khuyên bạn nên tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trên khung thời gian 5 phút. Thời gian hết hạn tối ưu là 10-15 phút hoặc 2-3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Điều kiện để mua quyền chọn CALL là:
  • Đường Williams %R cắt mức -80 từ dưới lên trên;
  • Các đường Stochastic nằm trong vùng quá bán, tức là dưới mức 20;
  • Chỉ số RSI ở trên hoặc gần mức 50 nếu đường này đi lên.

Chiến lược Three in a boat - Tín hiệu LÊN

Để mua một tùy chọn PUT, các điều kiện sau phải được đáp ứng:
  • Đường Williams %R vượt qua mức -20 từ trên xuống dưới;
  • Các đường ngẫu nhiên nằm trong vùng quá mua, tức là. trên mức 80;
  • Chỉ số RSI nằm dưới hoặc gần mức 50 nếu đường này đi xuống.

Chiến lược Three in a boat - Tín hiệu XUỐNG

Trước hết, bạn cần xem chỉ báo Williams %R. Các công cụ khác được sử dụng để xác nhận việc tham gia giao dịch.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar