Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Volume Oscillator và MA - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Volume Oscillator và MA

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Volume Oscillator và MA

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Bộ dao động âm lượng. Nó được trình bày dưới dạng biểu đồ hai màu hiển thị khối lượng đánh dấu. Với sự trợ giúp của chỉ báo này, có thể xác định hướng xu hướng và các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Tốt hơn là không sử dụng chỉ báo một mình để tránh các tín hiệu sai. Để tăng cơ hội giao dịch thành công, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng biểu đồ kết hợp với các công cụ khác. Trong bài viết của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét sự kết hợp với đường trung bình động.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Để giao dịch tùy chọn nhị phân, bạn cần đặt các tham số sau:
  • Bộ dao động âm lượng: ở đây các tham số được đặt theo mặc định và không thể thay đổi;
  • MA: đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ 24.

Chiến lược Volume Oscillator và MA

Chúng tôi đi đến kết luận rằng chiến lược này hiệu quả nhất khi giao dịch trên khung thời gian 5 phút. Thời gian hết hạn tốt nhất là 3 nến hoặc 15 phút.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Hệ thống giao dịch không khó đối với người giao dịch mới bắt đầu.

Để tham gia giao dịch tăng, bạn cần đợi các điều kiện sau được đáp ứng:
  • Giá cao hơn đường trung bình động;
  • Thanh dao động có màu xanh lục.

Chiến lược Volume Oscillator và MA - Tín hiệu LÊN

Tín hiệu để tham gia giao dịch giảm là:
  • Giá nằm dưới đường trung bình động;
  • Thanh dao động có màu cam.

Chiến lược Volume Oscillator và MA - Tín hiệu XUỐNG

Một giao dịch chỉ có thể được mở sau khi đóng nến vượt qua đường trung bình động.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar