Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Vortex và MACD - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Vortex và MACD

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Vortex và MACD

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Vortex. Công cụ này bao gồm hai đường dao động giúp xác định hướng của xu hướng và dự đoán hành vi tiếp theo của thị trường. Việc tìm kiếm các tín hiệu giao dịch dựa trên giao điểm của các đường này. Mặc dù hiệu quả cao của chỉ báo, chúng tôi muốn kết hợp công cụ này với MACD để giảm thiểu rủi ro.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Để sử dụng chiến lược này, bạn cần đặt các tham số sau:
  • Vortex: kỳ 21, dòng viPlus - xanh, viMinus - đỏ;
  • MACD (cài đặt mặc định): 12, 26, 9.

Chiến lược Vortex và MACD

Tác giả của chiến lược khuyến nghị giao dịch chiến lược trên khung thời gian 5 phút. Tốt nhất là đặt thời gian hết hạn là 15 phút hoặc 3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Bạn không cần phải có kỹ năng đặc biệt để giao dịch quyền chọn nhị phân. Để tham gia giao dịch, bạn chỉ cần đợi hai điều kiện khớp nhau.

Tín hiệu giao dịch để mua quyền chọn CALL là:
  • Trên chỉ báo Vortex, đường màu xanh lam cắt đường màu đỏ từ dưới lên trên và nằm phía trên nó;
  • Trên chỉ báo MACD, cả hai đường cắt nhau dưới mức 0.

Chiến lược Vortex và MACD - Tín hiệu LÊN

Tín hiệu giao dịch để mua quyền chọn PUT là:
  • Trên chỉ báo Vortex, đường màu xanh cắt đường màu đỏ từ trên xuống dưới và nằm bên dưới đường này;
  • Trên chỉ báo MACD, cả hai đường đều cắt nhau trên mức 0.

Chiến lược Vortex và MACD - Tín hiệu XUỐNG

Khi tất cả các điều kiện phù hợp, chúng tôi nhận được tín hiệu mạnh nhất, nhưng trong thực tế, điều này không xảy ra thường xuyên. Tham gia giao dịch nếu các đường của các chỉ báo khác nhau cắt nhau ở khoảng cách không quá 3-4 nến.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar