Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R với EMA - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R với EMA

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R với EMA

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo WPR (Williams %R). Thương nhân sử dụng công cụ này để xác định hướng của xu hướng, cũng như dự đoán sự thay đổi của nó. Nguyên tắc giao dịch dựa trên việc tìm kiếm các vùng quá mua và quá bán, giúp tìm ra các điểm vào tốt nhất. Trong chiến lược của chúng tôi, chỉ báo được kết hợp với đường trung bình động để lọc ra các tín hiệu sai.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Để giao dịch tùy chọn nhị phân, bạn cần đặt các tham số sau:
  • Williams %R: chu kỳ là 14 (tham số này được đặt theo mặc định);
  • Đường trung bình động: đường trung bình động hàm mũ (EMA) với chu kỳ 24.

Chiến lược Williams %R với EMA

Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trên khung thời gian 5 phút. Thời gian hết hạn tối thiểu là 2 nến, tối ưu là 3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Việc tham gia vào một giao dịch tăng nên được thực hiện theo hai điều kiện:
  • Đường Williams %R rơi vào vùng quá bán và vượt qua mức -80 từ dưới lên trên;
  • Đường trung bình động hướng lên trên.

Chiến lược Williams %R với EMA - Tín hiệu LÊN

Điều kiện để tham gia giao dịch giảm là:
  • Đường Williams %R tăng lên vùng quá mua và vượt qua mức -20 từ trên xuống dưới;
  • Đường trung bình động hướng xuống dưới.

Chiến lược Williams %R với EMA - Tín hiệu XUỐNG

Khi giao dịch quyền chọn nhị phân, cần tuân theo các quy tắc quản lý tiền. Số tiền giao dịch không được vượt quá 5% số tiền gửi hiện tại để tránh mất tiền.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar