Trang chính Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R và Parabolic SAR - 9 February 2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R và Parabolic SAR

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Williams %R và Parabolic SAR

Chiến lược cho các tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Williams% R. Nó là một công cụ hiệu quả cho phép bạn đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cũng như nắm bắt các tín hiệu chính xác cho sự đảo chiều sắp tới của thị trường. Tác giả của chiến lược không khuyến nghị chỉ sử dụng chỉ báo. Dấu chấm parabol được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch.

Thiết lập các chỉ báo trên nền tảng môi giới Quotex

Để tìm thời điểm thuận tiện để mở giao dịch, bạn cần đặt các tham số sau cho các chỉ báo:
  • Williams %R: giai đoạn 16, mức mua quá mức và bán quá mức được đặt theo mặc định;
  • SAR Parabolic: cài đặt mặc định - 0,02, 0,2.

Chiến lược Williams %R và Parabolic SAR

Chiến lược này được thiết kế để giao dịch quyền chọn nhị phân trên khung thời gian 5 phút. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện giao dịch với thời gian hết hạn là 2-3 nến.

Điều kiện để tham gia giao dịch trên nền tảng môi giới Quotex

Điều kiện để mua quyền chọn CALL là:
  • Điểm parabol nằm bên dưới chân nến;
  • Dòng Williams %R nằm trên mức -50.

Chiến lược Williams %R và Parabolic SAR - Tín hiệu LÊN

Để mua một tùy chọn PUT, hai điều kiện phải phù hợp:
  • Điểm parabol phía trên chân nến;
  • Dòng Williams %R nằm dưới mức -50.

Chiến lược Williams %R và Parabolic SAR - Tín hiệu XUỐNG

Điều kiện của chỉ báo Williams %R phải được đáp ứng không muộn hơn ba điểm đầu tiên. Nếu tín hiệu xuất hiện muộn hơn, chúng tôi hoãn mở giao dịch cho đến khi tín hiệu mới xuất hiện.
Nhận xét và bình luận
Tổng số bình luận: 0
avatar