Trang chính Entries archive
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - RSI, MACD và SMA

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên ba chỉ số.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Rate of Change và Momentum

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên hai bộ tạo dao động
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Momentum + EMA

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Động lượng.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - DeMarker và RSI

Chiến lược này dựa trên chỉ báo DeMarker kết hợp với chỉ số RSI.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - CCI và MACD

Chiến lược đơn giản cho quyền chọn nhị phân, dựa trên các chỉ số CCI và MACD.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - RSI, CCI và Stochastic

Đây là một chiến lược hiệu quả cho các tùy chọn nhị phân, dựa trên giá di chuyển ra khỏi vùng quá mua và vùng quá bán
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - "Bulls" và "Bears"

Chiến lược quyền chọn nhị phân dựa trên hai chỉ báo: Sức mạnh của phe mua và sức mạnh của phe bán.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Awesome Oscillator và BB

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên Awesome Oscillator
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Aroon + Parabolic Sar

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Aroon
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - ADX + MA

Chiến lược được mô tả cho tùy chọn nhị phân dựa trên chỉ báo ADX.
Đọc
« 1 2 3 4 »