Trang chính Entries archive
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Zig Zag

Chiến lược cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo Zig Zag.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - SuperTrend và Parabolic Sar

Chiến lược dành cho quyền chọn nhị phân dựa trên chỉ báo SuperTrend.

Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Donchian channel

Chiến lược được mô tả cho quyền chọn nhị phân dựa trên kênh Donchian
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Keltner Channel + MA

Chiến lược này dựa trên sự kết hợp của các kênh Keltner và đường trung bình động hàm mũ.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Keltner Channel

Chiến lược được mô tả dựa trên các kênh Keltner.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Ichimoku Cloud

Chiến lược dành cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex dựa trên chỉ báo Đám mây Ichimoku.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Envelope + MA

Chiến lược dành cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex dựa trên chỉ báo Phong bì phổ biến.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Bollinger Bands

Chiến lược này dựa trên Dải bollinger và chỉ báo dao động RSI.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Alligator Universal

Chiến lược giao dịch Alligator Universal cho phép bạn xác định các chuyển động xu hướng kéo dài sau khi thị trường thoát khỏi sự điều chỉnh pullback.
Đọc
09.02.2023

Chiến lược cho nhà môi giới quyền chọn nhị phân Quotex - Alligator + MACD

Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân Quotex dựa trên hai chỉ số: Alligator và MACD.
Đọc
« 1 2 3 4 »